Tin nhắn báo giá tiêu

GIÁ HẠT TIÊU TRỰC TUYẾN

Cập nhật: (Cập nhật 15'/lần)

Chỉ cần soạn tin nhắn: HOTIEU gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá hạt tiêu mới nhất đang giao dịch.

Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Kết quả giao dịch của sàn tiêu IPSTA (Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Đóng cửa Hôm trước Vị thế mở Vị thế đóng Doanh thu Ngày
04/2015 58008 0 58008 57500 57500 58008 58008 0 0 100 11/09/2015
05/2015 58015 0 58000 57500 57500 58000 58015 0 0 20 11/09/2015
06/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
07/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
08/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
09/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
Tieu xo 54000 0 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 11/09/2015
Tieu chọn 57000 0 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 11/09/2015
  Tổng khối lượng: 200 0 0
  Lượt: 320 0 0
  Nhận: 320 0 0

Giá hạt tiêu (sàn SMX - Singapore)

Kỳ hạn Ngày hết hạn Giá khớp Thay đổi % Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước Đặt mua SL mua Đặt bán SL bán
09/2013 18/09/2013 6500 380.59 6500 6500 6500 6462 0 0 0 0

Ghi chú:

- Sàn tiêu Kochi: Mở cửa từ 11h30 đến 18h30, Thứ 7: từ 11h30 đến 15h30 (giờ Việt Nam)

- Sàn tiêu SMX: Mở cửa từ 10h đến 20h (giờ Việt Nam)

*** Giá tự động cập nhật 15 phút một lần (quý bà con không cần refresh lại trang)