Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 04/2022 lượng giảm nhưng giá tăng

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 04/2022 lượng giảm nhưng giá tăng

Kỳ vọng các thị trường tiêu thụ hồ tiêu chính của thế giới sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường để...

1 tuần trước, 9

Kỹ thuật làm bông cho cây hồ tiêu (P1)

Cộng đồng giatieu.com xin giới thiệu bài viết chia sẻ kỹ thuật làm bông cho hồ tiêu, ngỏ hầu mong bà con khắp nơi có nhiều vụ mùa tiêu bội thu... (bài đăng lại theo yêu cầu)

2 tuần trước, 537

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 03/2022 tăng cả lượng lẫn giá

Nông dân hồ tiêu ở khu vực Tây nguyên sẽ kết thúc vụ thu hoạch sớm hơn năm ngoái khoảng nửa tháng và do đó,...

1 tháng trước, 69

Loading...