Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 05/2022 giảm cả lượng lẫn giá

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 05/2022 giảm cả lượng lẫn giá

Kỳ vọng các các thị trường tiêu thụ hồ tiêu truyền thống sẽ tăng tốc nhập khẩu sau khi các định chế tài chính lớn của thế giới đưa ra...

3 tuần trước, 11

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 04/2022 lượng giảm nhưng giá tăng

Kỳ vọng các thị trường tiêu thụ hồ tiêu chính của thế giới sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường để...

2 tháng trước, 36

Đăk Lăk: Nông dân Ea Lai “trắng tay” vì tiêu chết đồng loạt

Thời gian gần đây, cây tiêu chết đồng loạt khiến nông dân xã Ea Lai (huyện M’Drắk) khốn đốn, trắng tay vì không có thu hoạch.

2 tháng trước, 6

Loading...