Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 01/2024 tăng cả lượng lẫn giá so với cùng kỳ năm trước

Việt Nam: Xuất khẩu hồ tiêu tháng 01/2024 tăng cả lượng lẫn giá so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu tháng 1/2024 đạt 17.467 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 69,87 triệu USD, tăng 39,95% về lượng và tăng 62,56 % về giá trị so với cùng kỳ năm trước…

7 ngày trước, 12

Chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn ra hoa đậu trái

Hiện nay, tại một số tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng đang trong giai đoạn ra hoa, xả nhụy và đậu trái rất quan trọng.

3 tuần trước, 3