Chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn ra hoa đậu trái

Ngày: 12/02/2024, 3 phản hồi

Hiện nay, tại một số tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên, cây sầu riêng đang trong giai đoạn ra hoa, xả nhụy và đậu trái rất quan trọng.

Phương pháp quản lý nấm bệnh Phytophthora sp trên cây sầu riêng

Ngày: 31/12/2023, 10 phản hồi

Giatieu.com xin giới thiệu đến bà con nông dân các phương pháp quản lý nấm bệnh Phytophthora sp, tác nhân gây nứt thân, xì mủ thối rễ, khô đọt trên cây sầu riêng.

5 bước xử lý ra hoa sầu riêng

Ngày: 25/12/2023, 8 phản hồi

Để đạt được năng suất cao trong mỗi vụ sầu riêng, ngoài vấn đề về đất đai, phân bón thì kỹ thuật chăm sóc cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là cách xử lý ra hoa khi sầu riêng bước vào giai đoạn này.

Nhận biết cây sầu riêng đủ điều kiện làm bông

Ngày: 10/12/2023, 1 phản hồi

Tháng 12 là thời điểm bắt đầu mùa thuận cây sầu riêng của bà con khu vực Tây Nguyên và Miền Đông...

Biểu hiện thiếu dinh dưỡng trên lá sầu riêng

Ngày: 03/09/2019, 87 phản hồi

Để hỗ trợ bà con nông dân trong việc chăm bón cây sầu riêng theo yêu cầu, giatieu.com trích dẫn tài liệu từ các nguồn tham khảo có uy tín hàng đầu thế giới.(bài đăng lại)