Hiệp hội Hồ tiêu cảnh báo 39 công ty quốc tế có dấu hiệu lừa đảo

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa đưa ra cảnh báo 39 công ty quốc tế có dấu hiệu lừa đảo theo công bố trên trang complaintsboard.com

VPSA  đề nghị doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch với các doanh nghiệp này. Đối với khách hàng mới giao dịch lần đầu, có thể nhờ Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại kiểm tra thông tin doanh nghiệp nhập khẩu.

 1. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Yejd Al Taam
 2. Công ty TNHH Thương mại Ardh Al Nakheel Sharjah
 3. Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Regal Plus
 4. Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Royal Deluxe
 5. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Oral Star
 6. Freshbazaar (Không có công ty)
 7. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Dar Al Nukhba
 8. Công ty TNHH sáng tạo Minsa
 9. Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Galaxy Delight Xuất nhập khẩu
 10. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Năm Sông
 11. Công ty TNHH Dịch vụ Cung cấp Thực phẩm Abid
 12. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Arshmaan
 13. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Organicaa
 14. Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Oral Star
 15. Công ty TNHH Bán buôn Hàng hóa EZY
 16. Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Thiên Nhiên Xanh
 17. Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Green Cell
 18. Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Salat Al Ahlam
 19. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Sohaz
 20. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Bab Al Shams
 21. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Nho Xanh
 22. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Shahnoor
 23. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Sky Link
 24. Công ty TNHH Bán buôn Hàng hóa Syahm
 25. Công ty TNHH Bán buôn Hàng hóa Thế kỷ Sáng
 26. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Shorooq Al Deira
 27. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Nhà Xanh
 28. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Marhaba Mới
 29. Agro Link Thương mại Thực phẩm FZE
 30. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Blue Bay
 31. Công ty TNHH Thương mại Rau quả Zafar Iqbal
 32. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Wadi Al Zain
 33. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Evergreen
 34. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm và Cá Muhammad Asim
 35. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Tháp Xanh
 36. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Makhmali
 37. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Najmat Al Maizan
 38. Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm ACP
 39. Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Wahat Al Rawahil

Theo VPSA

Gửi phản hồi mới

(?)