Đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê” ra nước ngoài: Đến bao giờ?

Ngày: 17/06/2013, 1 phản hồi

Mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã xúc tiến việc đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Chư Sê” ra nước ngoài từ tháng 6-2012 sau khi có sự trao đổi, thống nhất với UBND huyện Chư Sê và Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, thế nhưng đến nay việc đăng ký nhãn hiệu này vẫn còn những vướng mắc chưa thể triển khai.

THÔNG BÁO

Ngày: 25/03/2013, 4 phản hồi

Về việc sàn tiêu kỳ hạn NCDEX tại Kochi- Ân Độ hoãn giao dịch kỳ hạn tháng Sáu vô thời hạn.

Đoàn Indonesia tham quan sản xuất hồ tiêu ở Châu Đức

Ngày: 01/12/2012, Gửi phản hồi

Thực hiện việc giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên của IPC, Đoàn tham quan Indonesia bao gồm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hồ tiêu và nông dân trồng tiêu đã đến Việt Nam tìm hiểu về sản xuất hồ tiêu trong tuần qua.