THÔNG BÁO

Ngày: 25/03/2013, 4 phản hồi

Về việc sàn tiêu kỳ hạn NCDEX tại Kochi- Ân Độ hoãn giao dịch kỳ hạn tháng Sáu vô thời hạn.

Đoàn Indonesia tham quan sản xuất hồ tiêu ở Châu Đức

Ngày: 01/12/2012, Gửi phản hồi

Thực hiện việc giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên của IPC, Đoàn tham quan Indonesia bao gồm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hồ tiêu và nông dân trồng tiêu đã đến Việt Nam tìm hiểu về sản xuất hồ tiêu trong tuần qua.